ورکشاپ آموزش پروپوزال نویسی!

ورکشاپ آموزش پروپوزال نویسی!

این ورکشاپ توسط استاد رحیم حسین “حسینی “به مدت (2) روز از تاریخ 10 الی 11 عقرب ۱۴۰۲ با اشتراک جمع کثیری از استادان و دانشجویان در تالار مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید.
در این ورکشاپ پیرامون جایگاه ‌شناسی پروپوزال‌ نویسی علمی ـ ‌تحقیقی، اهمیت و ضرورت پروپوزال‌ در دنیایی تحقیقات‌علمی، اجزای پروپوزال‌ علمی ـ تحقیقی، روش‌های تدوین پروپوزال و اجزای اختصاصی آن با توجه به نهاد‌‌های مورد نظر صحبت های مفصل نمود.
بعد از صحبت های پایانی فرصت پرس و پاسخ برای اشتراک کننده گان مهیا گردیده و با سخنان عالیمانه جناب عبدالمنان کرانی معاون علمی مؤسسه به پایان رسید.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply