دیدار نماینده محترم وزارت امر به معروف

دیدار نماینده محترم وزارت امر به معروف و نهی از منکر از مؤسسه‌ی تحصیلات عالی زاول.

به ادامه‌ی سلسله‌‌ دیدار های هیئت و نماینده‌های محترم وزارت امر به معروف و نهی از منکر شیخ محمد قاسم مورخ 25/8/1402 از مؤسسه‌ی تحصیلات عالی زاول دیدار نمودند.
که در این ديدار، ضمن بحث در مورد پالیسی های عمومی امر به معروف ، دیدار جدا گانه با ریس مؤسسه،معاون علمی،استادان و محصلان صورت گرفت.

Leave a Reply