ورکشاپ آموزشی پروپوزال نویسی…

ورکشاپ آموزشی پروپوزال نویسی...

آمریت تحقیقات علمی در همکاری معاونیت علمی، ریاست‌های دانشکده‌ها و مرکز انکشاف مسلکی ورکشاپ مذکور را به مدت (2) روز از تاریخ 10 الی 11 عقرب 1402 ساعت 8:00 ق‌ظ در تالار مؤسسه برای دانشجویان و سایر علاقه مندان برگزار می‌نمایند.
ورود تمام علاقه مندان آزاد است.
برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس بگیرید:
شماره تماس:0780181181
آدرس: کابل، سرای شمالی، ده کیپک، سرک بادام باغ
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply