سمینار علمی “اصول مقاله نویسی با توجه به پالیسی علمی – تحقیقی مجله زاول

سمینار علمی "اصول مقاله نویسی با توجه به پالیسی علمی - تحقیقی مجله زاول:

سمینار علمی "اصول مقاله نویسی با توجه به پالیسی علمی - تحقیقی مجله زاول:

معاونیت علمی، آمریت تحقیقات علمی با همکاری مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی زاول؛ سمینار علمی را تحت عنوان “اصول مقاله نویسی” توسط استاد نقیب الله “الفت” و رحیم حسین “حسینی” به‌روز چهارشنبه مورخ 15 سنبله 1402 ساعت 10 صبح در تالار مؤسسه برای اساتید برگزار می‌نمایند.
حضور همه اساتید محترم مؤسسه ضروری بوده و بر رونق هر چه بهتر این برنامه علمی می‌افزاید.
برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس بگیرید:
شماره تماس:0780181181
شماره واتساپ: 0799171700
آدرس: کابل، سرای شمالی، ده کیپک، سرک بادام باغ
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply