دست‌گیری و کمک به کودکان و اطفال بی‌بضاعت و فقیر

ره نیک مردان آزاده گیر
چون ایستاده‌ای دست افتاده گیر
هموطنان عزیز و گرامی، برای دست‌گیری و کمک به کودکان و اطفال بی‌بضاعت و فقیر، با ما در این کمپاین بپیوندید.
آغاز کمپاین: ۱۵ الی ۳۰ قوس سال جاری
محل جمع‌آوری کمک‌ها؛ مؤسسه تحصیلات عالی زاول
آدرس: ده‌کیپک، سرک بادام باغ، کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۸۰۱۸۱۱۸۱

Leave a Reply