تحقیقات علمی

تحقیقات علمی
شورای تحقیق
اهداف تحقیق
طرزالعمل ها
مقالات علمی و تحقیقی

توسعه و پیشرفت هر جامعه­ی وابسته به میزان علم و دانایی است. این عنصر مسلماً از طریق اجرای  تحقیقات علمی بدست می­آید. پیشرفت و انکشاف از مهمترین عناصر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و صنعتی بوده که رشد سیاسی هرکشور متکی برآن است. چون اکثر تکنالوژی‎ها، عوامل و تخنیک‏های تولیدی از طریق اجرای تحقیقات علمی انکشاف می یابند بناً هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون رشد و انکشاف تحقیقات علمی به توسعه دست یافته باشد.

بنابر این، اولویت دادن به تحقیقات علمی به­عنوان رکن بنیادی یکی از نیازهای اساسی پیشرفت و عامل سوق دهنده برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه  و جامعه مستقل واقعی می باشد.

بناً؛ مرکز تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی زاول جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات علمی – تحقیقی هرچه بهتر رسالت خویش در جامعه از بدو تأسیس الی اکنون صادقانه تلاش نموده تا در جهت خلق علم و تولید گفتمان­های جدید پیش­تاز باشد. این مرکز به هدف انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی و کاربردی مورد نیاز جامعه و برای توسعه علم و دانش در حوزه های مشخص راه اندازی شده است. شماری از استادان مؤسسه درین مرکز موظف ساخته شده اند تا جریان تحقیقات محققین، استادان و دانشجویان را در مسیر انکشاف علوم و دانش‌های معاصر در سطح محلی، ملی و بین المللی هم‌آهنگ سازند. این مرکز ضمن تدوین کتاب های درسی و تخصصی، ارایه سمینار های علمی – تحقیقی، سخنرانی های علمی، نشست های اکادمیک با مهمانان و دانشمندان بیرونی، در سال دو دور نتیجه تحقیقات خویش را در قالب مقالات علمی تحقیقی تحت عنوان «فصل­نامه علمی – تحقیقی زاول» منتشر می­کند.

شورای تحقیق:

شورای تحقیق مرجع عالی اتخاذ تصامیم و طرح پالیسی تحقیقات علمی بوده، صلاحیت بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده را دارا می‏ باشد. لذا فیصله‏های این شورا پس از تائید شورای علمی و منظوری ریاست دانشکاه زاول مرعی الاجر است.

شورای تحقیق مرکب از نماینده‏ گان با صلاحیت پوهنځی‏ها بوده که وظایف مشخص ذیل را انجام میدهند:

 • بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده
 • بررسی طرحهای تحقیقاتی یا پایان­نامه­های ارسالی به شورا جهت تصویب
 • بررسی گزارش‏های تحقیقی
 • برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی براساس نیاز
 • بررسی و تصویب درخواست های مربوط به برگزاری کنگره، سمینار، کارگاه یا دوره های آموزشی/ پژوهشی
 • اتخاذ سیاست های تشویقی و انتخاب محققین و گروههای برتر مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و یا انتخاب مرکز تحقیقاتی برتر به منظور اعطای امتیازات ویژه براساس ضوابط موجود
 • تعیین ناظر و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی
 • غور و بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده و موافقت به اجرای آنها.
 • تعیین میعاد تکمیل پروژه‏های تحقیقی.
 • ارزیابی مقالات علمی و کمک به بخش­های مربوطه در انتشار مجله علمی.
 • ارزیابی پروژه‏های تحقیقی و تعیین حق‏التحقیق مطابق لایحه.

جدول شورای تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی زاول

شماره نام نام خانوادگی سمت در مؤسسه سمت در شورای تحقیقات شماره تماس ایمل آدرس ملاحظات
1 عبدالمنان کرانی معاونت علمی – تدریسی رئیس شورای تحقیقات
2 رحیم حسین حسینی آمر تحقیقات علمی  معاون شورای تحقیقات  794534384 R.H.Hussaini1374@gmail.com
3 شیر احمد حمیدی آمر دیپارت آی.تی(IT) منشی شورای تحقیقات
4 دکتر آسمند آسمند استاد عضو شورای تحقیقات
5 سید عبدالطالب مجددی ر.د.حقوق و علوم سیاسی عضو شورای تحقیقات
6 محمد ذاکر ایاز ر.د.طب معالجوی عضو شورای تحقیقات
7 سید محمد ضیا فکرت س.د. اقتصاد عضو شورای تحقیقات
8 نقیب الله الفت رئیس مؤسسه عضو شورای تحقیقات
9 شهید الله شهریار آمر تضمین کیفیت عضو شورای تحقیقات
10 شفیق الله نوری معاون مالی – اداری عضو شورای تحقیقات
11 حسین بهکار ر.د. کمپیوترساینس عضو شورای تحقیقات

 

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی زاول؛ تقویت و حمایت از محققین و تحقیقات در سطح کشور بوده تا باشد به یک جامعه ایده­آل دست یابیم.

اهداف فرعی مرکز تحقیقات علمی

 • ایجاد سیستم مدرن و معیاری تحقیقات علمی و تقویه آن جهت حل مشکلات فرا راه انکشاف سکتور تحصیلی؛ دولتی و خصوصی
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‏ها، تصدی‏ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی جهت رشد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی
 • تدویر ورکشاپ‏ های آموزشی تحقیقی برای اساتید پوهنتون با کمک مالی دولتی و موسسات ملی و بین المللی
 • گسترش تجربیات کادرهای علمی که آشنایی به انجام تحقیقات علمی دارند
 • توجه جدی جهت انجام تحقیقات معیاری در مونوگراف‏ها
 • شناسایی و ایجاد هماهنگی نیروی تحقیق در سطح دانشگاه
 • ایجاد تفکر انتقادی و ذهنیت نواندیشی
 • ایجاد فرصت انتقال تجارب علمی به کادرهای علمی جوان
 • ایجاد توامیت میان مرکز تحقیقات علمی دانشکاه زاول و سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین­المللی

وظایف عمده مرکز تحقیقات علمی

 • تنظیم، رهنمایی و مساعدت در امور تحقیقات علمی.
 • فراهم آوری تسهیلات برای محققان داخلی و خارجی.
 • بلند بردن کیفیت تحصیلی و پیشرفت جامعه
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‎ها، تصدی‎ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی.
 • اجرای امور علمی، تحقیقی و مشورتی در سکتورهای دولتی و خصوصی در مقابل حق‏الزحمه معیاری.
 • برقراری و تحکیم روابط با موسسات علمی و تحقیقاتی مختلف داخلی و خارجی.
 • تامین اشنایی با روش‏های تحقیق از طریق تدویر سیمینارها، کورس‎ها و ورکشاپ‏های علمی-تحقیقی.
 • تامین منابع برای تحقیقات علمی از طریق نهادهای دولتی، خصوصی و موسسات ملی و بین المللی.
 • نشر نتایج تحقیقات طبق پالیسی نشراتی دانشکاه زاول.

دیدگاه

مرکز تحقیقات علمی دانشکاه زاول در نظر دارد؛ عرصه نوآوری، ابتکار را باتوجه به مطالبات تحقیقات در یک محیط علمی عاری از تمام مداخلات، به منظور ارتقای ظرفیت، جهت انکشاف جامعه اکادمیک کشور میسر سازد.  

ماموریت

ماموریت مرکز تحقیقات علمی دانشکاه زاول انکشاف و توسعه تحقیقات علمی و معیاری پیشرفته در رشته‎های گوناگون برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه جامعه می باشد.

فصل‌نامه علمی – تحقیقی زاول (ویژه صلح)