دانشکده اقتصاد

استاد حیات الله بسیج

حیات الله بسیج (PhD)

استاد دانشکده اقتصاد

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَى اللَّحْدِ»؛ (از گهواره تا گور، دانش بجویید).

بیوگرافی

حیات الله بسیج؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه زاول که بیشتر تمرکز خود را معطوف به موضوعاتی از قبیل مدیریت پروژه؛ مدیریت دامنه یا محدودیت پروژه؛ مدیریت زمان؛ مدیریت مالی سازمانی؛ مدیریت بازرگانی؛ مدیریت تحولاتی سازمانی و مدیریت تنوع فرهنگی درون سازمانی کرده است.

استاد بسیج دارای مدرک نامزد دوره دکترا در بخش اداره و تجارت با گرایش مدیریت پروژه از دانشگاه ملی کشوری مالزیا است؛ ایشان مدرک ماستری خود را در زمینه اداره و تجارت با گرایش مدیریت پروژه از یکی از دانشگاه های کشور مالزیا بدست آورده است؛ لازم به ذکر است که ایشان دارای دو مدرک لیسانس در زمینه های متفاوت است؛ مدرک لیسانس در بخش زبان و ادبیات انگلیسی را در سال  ۲۰‍۱۵  از دانشگاه تخار و مدرک دگری را در زمینه اداره و تجارت از دانشگاه خصوصی راه سعادت در سال ۲۰۱۶ بدست آورده است. شایان به ذکر است که ایشان مدرک معتبر جهانی PMP  را از دانشگاه پنسلوانیا (PMI US based) را در کارنامه های تخصصی خود به ثبت دارد. استاد “بسیج” علاوه بر اینکه پیوسته مشغول آموزش و پرورش در سکتوری تحصیلی کشور بوده و در سکتور های دولتی و غیردولتی در بست های ارشد ایفایی وظیفه نموده است؛ استاد بسیج بعد از برگشت به افغانستان به مدت یک سال به اعنوان مشاور توسعه تجارتی در USAID-WIE کار نمود و در عین زمان فعالیت اش را به اعنوان متخصص ارشد مدیریت پروژه در وزرات اقتصاد ادامه داد او در قسمت تعدیل قانون انجوه های غیر دولتی؛ روند ارزیابی ها و بررسی های سازمانی؛ طرح و پالیسی های اقتصادی در مرکز تحلیل های اقتصادی وزارت اقتصاد فعالیت های چشم گیری داشت؛ همچنین مدیریت چندین مرکز و برنامه های تحقیقی وابسته به زارت اقتصاد را بر عهده داشت.

نقش سرمایه گذاری خارجی در روند توسعه اقتصادی افغانستان؛ بررسی خدماتی بانکداری اسلامی در میان مشتریان در مالزیا و تاثیرات فساد در خصوص توسعه اقتصادی در افغانستان “مطالعه موردی رشوه ستانی و قومگرایی”  از جمله آخرین عناوین است که از طرف ایشان در جورنال های متعبر جهانی به نشر رسیده اند.

تحصیلات

  • لیسانس اداره و تجارت از دانشگاه راه سعادت
  • لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تخار
  • ماستری اداره و تجارت با گرایش مدیریت پروژه از دانشگاه LUCT کشوری مالزیا
  • نامزد دکترا در بخش اداره و تجارت با گرایش مدیریت پروژه از دانشگاه ملی مالزیا UKM

تالیفات و مقالات

مهارت ها

تجزیه و تحلیل مالی پروژه90%
مدیریت پروژه100%
مدیریت ارتباطات پروژه95%
پروپوزل نگاری پروژه98%
مدیریت بازرگانی93%
مدیریت خطرات پروژه99%
کنترول؛ نظارت و بررسی عمل کرد پروژه90%