دانشکده کامپیوترساینس

استاد علی محمد امیری

علی محمد امیری (ماستر)

استاد دانشکده کامپیوترساینس

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَى اللَّحْدِ»؛ (از گهواره تا گور، دانش بجویید).

بیوگرافی

 علی محمد  فرزند قربان علی در سال 1375 هجری خورشیدی در شهر کابل در یک فامیل تحصیل کرده و روشنفکر دیده به جهان گشود تعلیمات ابتدائی و لیسه  را در لیسه عالی عبدالرحیم شهید به پایان رسانیده و سپس شامل پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل گردیده و لیسانس خود  را در سال 1397 در رشته تکنولوژی معلوماتی پوهنحی  کمپیوتر ساینس  به درجه کدر به دست آورد و بعداً با اخذ درجه ماستری از پوهنځی کمپیوتر ساینس رشته مهندسی نرم افزار  پوهنتون باختر  فارغ گردید و در سال 1398  در پوهنځی کمپیوتر ساینس دانشگاه گوهرشاد  به صفت استاد تقرر حاصل نمود علی محمد امیری یکی از کادر های افغانستان می باشد. که فعلا منحیث آمر برحال دیپارتمنت کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی زاول  ایفای وظیفه می نماید

 تجارب کاری فعلی و قبلی استاد:

 ۱.مدت دو  سال منحیث ویب دیزاینر در iDeal Web Technology

 ۲. مدت یک سال منحیث استاد باالمقطع در دانشگاه گوهرشاد

 ۳. پنج سال منحیث استاد دایمی در مؤسسه تحصیلات عالی رازی

 ۴. مدت دو سال استاد کدر و دایمی مؤسسه تحصیلات عالی استقلال ، فارابی

تحصیلات

  • ماستری: پوهنتون باختر رشته سافت ویر انجنیرینگ
  • لیسانس : پوهنتون پولی تخنیک کابل رشته تکنولوژی معلوماتی

حوزه های مطالعه و تحقیقات

  • Dataware House
  • ad hoc data analysis
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Risk Managment In Software Development

مهارت ها

دیزاین و پیاده سازی دیتابس ها برای ادارات و بانک ها90%
نگهداری و پشتیبانی از ویب سایت ها و نرم افزار70%
ساخت نرم افزار برای مبایل های هوشمند100%
دیزاین ، ساخت و پیاده سازی نرم افزار ها85%
مشاور در توسعه پروژه های نرم افزاری90%
طراحی و توسفه وبسایت ها85%