دانشکده اقتصاد

استاد عبدالرقیب عزیزی

عبدالرقیب عزیزی (PhD)

استاد دانشکده اقتصاد

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَى اللَّحْدِ»؛ (از گهواره تا گور، دانش بجویید).

بیوگرافی

استاد عبدالرقیب عزیزی متولد ۱۳۶۹ در ولایت پنجشیر دارای مدرک دکترای تخصصی گرایش مدیریت استراتژیک بازرگانی بین المللی از دانشگاه تربیت مدرس تهران ( T.M.U ) و دارای مدرک ماستری رشته اداره و تجارت _ گرایش بازرگانی بین‌المللی از دانشگاه تربیت مدرس تهران ( T.M.U) می باشد. ایشان در دوران تحصیل دارای جوایز و افتخارات علمی متعددی می باشند که از جمله میتوان به دانشجوی بین‌المللی نمونه کشوری توسط وزارت تحقیقات علوم و تحقیقات جمهوری اسلامی ایران و همچنین برگزیده شدن به عنوان یکی از دانشجویان پژوهشگر در دانشگاه های ایران توسط بنیاد ملی نخبه گان ایران درسال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

ایشان پس از اتمام تحصیلات خویش در سال ۱۳۹۸ توسط سازمان ملل متحد (U.N)  و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)تحت عنوان طرح بازگشت متخصصین افغانستانی ( RQA) به عنوان مشاور استراتژیک وزارت اقتصاد به کشور خویش بازگشت و در دوران خدمت در این وزارت در بسیاری از پروژه های ملی و آبادانی که توسط گروه بانک جهانی  (World Bank Group)، صندوق بین‌المللی پول( International Monetary Fund )، سازمان همکاری اقتصادی ( E Cooperation Organization) و سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) تمویل میشد نقش مثبتی را ایفا نمودند.

از دیگر شاخصه های ایشان میتوان به تالیفات متعدد کتب و مقالات در حوزه تخصصی استراتژیک ، مدیریت و اقتصاد اشاره کرد.

استاد عبدالرقیب عزیزی به دلیل فعالیت های تحقیقاتی خویش در سازمان های پژوهشی حوزه مدیریت و اقتصادی به عنوان سرپرست تیم تحقیقاتی افغانستان در سازمان جهانی مدیریت و رهبری که یک سازمان تحقیقاتی بین‌المللی می باشد و توسط سازمان علوم انسانی کانادا و سازمان های معتبر دیگر تمویل و مدیریت میشوند عضویت فعال دارند. همچنین دیگر تجربه ایشان را در حوزه تحقیقاتی،  ریاست هیئت رهبری سازمان تحقیق و توسعه بین‌المللی (IIRD) در افغانستان  شامل میشود که عموما تحقیقات آن در سطح ملی و برای توسعه سکتور های خصوصی افغانستان فعالیت چشمگیری دارد.

همچنین ایشان در کنار مسئولیت های خطیر یاد شده نیز به مدت دو سال ( ۱۳۹۹ _ ۱۴۰۱) به عنوان معاون علمی و تدریسی دانشگاه پیام در حوزه علمی فعالیت شایان توجهی داشتند و همچنین به عنوان استاد در دانشکده های اقتصاد در نهادهای علمی تدریس و همکاری میکردند.از علایق تحقیقاتی و پژوهشی ایشان میتوان موارد ذیل را بیان کرد.

۱.بررسی معماری سازمانی مناسب جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه سیستم‌های یکپارچه در صنعت تولید قطعات موبایل در افغانستان

۲.نوسازی استراتژیک: تبیین نقش یادگیری سازمانی در نهادهای دولتی افغانستان

۳. ارائه رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری برای جاری سازی استراتژی های پوهنتون های خصوصی کابل

۴. ارائه الگوی عمومی نقشه استراتژی بر مبنای کارت امتیازی متوازن ویژه پوهنتون های خصوصی افغانستان

۵.تعیین میزان همسویی استراتژی‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های تشبثات در وزارت تجارت

۶.بررسی مقایسه ای میزان اصول تفکر استراتژیک در افراد کارآفرین و غیر کارآفرین

۷. اولویت بندی اقدامات استراتژیک بازاریابی با رویکرد گسترش کارکرد کیفیت و فرآیند تحلیل شبکه ای

۸. بررسی برنامه های استراتژیک منابع انسانی و نقش آن بر خلاقیت و نوآوری سازمانی

۹. همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان

تحصیلات

 • دکتری مدیریت اداره و تجارت ، گرایش: استراتژِیک بین المللی ، دانشگاه تربیت مدرس (T.M.U) دولتی تهران، ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت اداره و تجارت_ گرایش بازرگانی بین المللی ، دانشگاه تربیت مدرس (T.M.U) دولتی تهران، ایران
 • لیسانس مدیریت صنعتی گرایش صنایع ، دانشگاه بین المللی امام خیمنی ره (I.K.I.U)، قزوین ، ایران
 • دیپلم علوم تجربی ، استعداد درخشان ،رضایی راد، دولتی، تهران ، ایران

تالیفات و مقالات

 • عزیزی، رقیب.(۱۴۰۲)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته: چهارچوب استراتژی های منابع انسانی.کابل: انتشارات سعادت.(در دست چاپ)
 • عزیزی ، رقیب؛ غلامی،عباس؛رضایی، مرتضی. ( ۱۳۹۷). مدیریت استراتژیک:رویکرد تطبیقی. تهران، انتشارات اساتید دانشگاه.
 • عزیزی، رقیب.(۱۳۹۷). مدیریت بحران،قوانین و مقررات.تهران :انتشارات یاد عارف.
 • عزیزی، رقیب و دولتیاری، وحیده. (۱۳۹۵). زبان تخصصی مدیریت کلیه گرایش ها. تهران: انتشارات اساتید دانشگاه.
 • عزیزی، رقیب و دولتیاری، وحیده. (۱۳۹۴).زبان تخصصی مدیریت : مقدمه ای بر رفتار سازمانی. تهران: انتشارات اساتید دانشگاه.
 • عزیزی، رقیب و امری، ادریس.(۱۳۹۶). ازدواج موفق: همسرگزینی و زناشویی. تهران: انتشارات یادعارف.
 • آریامنش، عبدالحنان و عزیزی،رقیب (۱۳۹۹). شتل در گذرگاه تاریخ: تاریخ‌نگاری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دره ‏شتل. تهران: انتشارات اساتید دانشگاه.
 • عزیزی، رقیب؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ مشبکی اصفهانی، اصغر.(۱۳۹۸،جوزا). بررسی عوامل موثر بر رفتارمصرف کنندگان کالاهای ایرانی در افغانستان مورد مطالعه (شهر های کابل و مزار شریف): چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی.
 • عزیزی، رقیب و غلامی، عباس.(۱۳۹۷،ثور).بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس): پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.
 • عزیزی، رقیب و مظفری، محمد مهدی.(۱۳۹۶، ثور). بررسی عوامل مسئولیت اجتماعی سازمانی از نگاه اسلام برمیزان رضایت دانشجویان خارجی (مورد مطالعه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین): سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
 • عزیزی، رقیب؛ غلامی، عباس؛ مشبکی اصفهانی، اصغر.(۱۳۹۶،جوزا). شناسایی واولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی هرزبرگ درکارکنان دانشگاه تربیت مدرس به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP):سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
 • عزیزی، رقیب؛ غلامی، عباس؛ مشبکی اصفهانی، اصغر.(۱۳۹۶،جوزا). شناسایی واولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی هرزبرگ درکارکنان دانشگاه تربیت مدرس به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP):سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
 • عزیزی،رقیب. ( ۱۳۹۵، جوزا). آسیب شناسی مدیریت بحران و وظایف نهادهای بین المللی مسئول در شرایط بحران جنگ (مطالعه موردی کشور افغانستان): پژوهشنامه دانشگاه امام صادق (ع).
 • عزیزی،رقیب.(۱۴۰۲، حمل). بررسی عوامل رضایت مشتریان بانک با مدل سرکوال) مورد مطالعه صنعت بانکداری افغانستان):فصل نامه زاول.

مهارت ها

مدرسی دروس مدیریتی100%
استراتژی کسب و کار (Strategy Business) 100%
شیوهای مدیریت زمان100%
توانایی مدیریت گروه و رهبری100%
مدیریت پروژه100%
اصول و فنون مذاکره100%
مدیرت بحران100%
اتوماسیون اداری و crm90%
امور ارزی بانکی جهت واردات95%
مدیریت کیفیت85%