پوهنحی

کامپیوترساینس

معرفی
مرامنامه
سیستم آوزشی
امکانات
تشکیلات
مفردات درسی

پوهنحی کمپیوترساینس در سال ۱۳۹۳با اخذ مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی با جذب بیش از 75 تن از محصلان، آغاز به فعالیت نموده است. انگیزه ایجاد این دانشکده، براساس نیازمندی‌های عینی و ضروری کشور به‌طور اساسی تحلیل شده و با اهداف دقیق با رعایت معیارهای علمی در دسته کمپیوترساینس طرح و پایه ریزی شده است. خدمات آموزشی این دانشکده در مقطع لیسانس ارایه می‌گردد. یک دوره کامل آموزشی عالی در این گوهنحی بطور مجموعی بین 138-148 کریدیت تنظیم شده است که این تعداد کریدیت در هر دیپارتمنت بطور مساوی طراحی شده است. این دانشکده اهداف مشخص آموزشی را در سه دیپارتمنت تعریف و تدوین کرده است.

اهداف

ارایه آموزش تخصصی با کیفیت در سه گرایش مشخص : انجینری نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی و دیتابیس میباشد. در موازات نیاز سنجی های انجام شده، فارغان این پوهنحی باید توانمندی های لازم را در رشته های مربوطه بطور احسن کسب نموده و بتوانند در زندگی شخصی و اجتماعی خویش مصدر خدمت در جامعه گردند. تربیه متخصصان علمی و تکنالوژست ها، تربیه شاغلان ماهر در عرصه تکنالوژی معلوماتی و تربیه مدیران توانمند در امور انسجام و ساختار دهی اطلاعات سازمانی، با نایل آمدن به اهداف آموزشی فوق، فارغان این رشته به دلایل ذکر شده خلأ بزرگی را در بازار کار و امور انکشافی ملی پر خواهند نمود.

دیدگاه:
دانشکده کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی زاول منحیث یک پوهنحی استندرد و باکیفیت در تربیه نسل جوان متخصص ومتعهد بــه جـامـعـه در سـطـح مـلـی متعهد اســت.

ماموریت:
فــراهــم ســـازی سـهـولـت هــای مـنـاسـب تحصیلی جـهـت ادامــه تحصیل و ارایـــه آمـــوزش بـا کیفیت وبــه روز بــرای نسل جـوان کــشــور جـهـت کـسـب اخـــلاق مـسـلـکـی، دانـــش ومــهــارت‌هـای علمی – تخصصی مـامـوریـت اصـلـی ایــن دانـشـکـده می‌باشد.

اصول و ارزشها:

دیپارتمنت ارتباطات و سیستم‌های عامل همیشه میکوشد تا شاگرد محوری را رایج و پیاده‌ سازی نماید. محصلین فارغ شده از این دیپارتمنت توانایی یاد‌گیری خودی را می آموزند،‌ و توانایی آنرا دارند که به شکل انفرادی و گروپی پروژه های جدید را به ثمر برسانند.

ما محصلین را در جهت رسیدن به اهداف کریکولم و دیپارتمنت همکاری و کمک مینماییم. محصلین میتوانند از منابع دست داشتهٔ دیپارتمنت اعم از نرم افزاری و سخت افزاری استفاده نمایند.

لابراتوارها و کتابخانه پوهنحٔی همه روزه به روی محصلین باز بوده و محصلین میتوانند از کامپیوتر ها و همچنین از انترنت برای کار روی پروژه های صنفی شان و جهت تحقیق و پژوهش استفاده نمایند.

سيستم  کريدت

تدريس رشته پوهنحٔی کامپیوتر ساینس مانند دیگر رشته ها براساس سيستم کريدت بوده که محصلان طبق آن ميتوانند مضامين را با در نظر داشت علاقه و توان مالي خويش انتخاب نمايند. سيستم کريدت، سيستم درسي پذيرفته شده بين المللي مي باشد که محصلان را در رشد توانايي هاي علمي و عملي کمک نموده و فرصت هاي واقعي را در جهت مديريت زمان دوره تحصيلي و پيشرفت هر چه بهتر آنها فراهم مي سازد.

امکانات پوهنحی کامپیوترساینس

پوهنځی  کامپیوتر ساینس دانشگاه زاول داراي بهترين منابع فزيکي و تکنالوژيکي مي باشد که صنف هاي درسي از طریق، MIS، لابراتوارها سخت افزاری و نرم افزاری، تالار کنفرانس، اتاق هاي مطالعه و ساير امکانات را شامل مي شود. کتابخــانـه هـاي الکترونیکی و ساده دانشگاه زاول مجهــز با تمامي منابع معلوماتي بــوده که مجموعـــهٔ بيــش از ۶۰۰۰ جلد کتاب چاپی آی تی  و بیش از ۱۳۰۰۰ هـزار جلـد کتاب ديجيتالـي آی تی ، مقالـه هـاي تحقیقی، آثار علمی و ساير منابع معلوماتي، از بهتر بودنهای آن ميباشد. همچنان جهت انکشاف وبهبود هرچه بیشترامورعلمی، تدریسی واداری برای آینده پلان ها وبرنامه های دیگر را نیز درنظردارد.
حسین بهکار ریس پوهنحی 
تحصیلات ماستر
شماره تماس 788355588
ایمیل آدرس bcs@zawul.edu.af

فــراهــم ســـازی سـهـولـت هــای مـنـاسـب تحصیلی جـهـت ادامــه تحصیل و ارایـــه آمـــوزش بـا کیفیت وبــه روز بــرای نسل جـوان کــشــور جـهـت کـسـب اخـــلاق مـسـلـکـی، دانـــش ومــهــارت‌هـای علمی – تخصصی مـامـوریـت اصـلـی ایــن دانـشـکـده می‌باشد.