محکمه تمثیلی در رابطه با طرز رسیدگی به دعوای مدنی

محکمه تمثیلی در رابطه با طرز رسیدگی به دعوای مدنی...

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی زاول محکمه تمثیلی در رابطه با طرز رسیدگی به دعوای مدنی را به‌روز چهار شنبه مورخ 17 عقرب 1402 ساعت 9:30 ق‌ظ در تالار مؤسسه برای دانشجویان برگزار می‌نماید.
ورود تمام علاقه مندان آزاد است.
برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس بگیرید:
شماره تماس:0780181181
آدرس: کابل، سرای شمالی، ده کیپک، سرک بادام باغ
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply