تقدیر از افتخار آفرینان زاول…سمینار اضرار مواد مخدر…تقدیر از افتخار آفرینان زاول…

سمینار اضرار مواد مخدر...

ریاست دانشکده طب معالجوی با همکاری مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی زاول؛ سمینار علمی را تحت عنوان “اضرار مواد مخدر” توسط داکتر جاوید “بدخش” به‌روز دو شنبه مورخ 8 عقرب 1402 ساعت 08:30 ق‌ظ در تالار مؤسسه برگزار می‌نمایند.
ورود تمام علاقه مندان آزاد است.
برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس بگیرید:
شماره تماس:0780181181
آدرس: کابل، سرای شمالی، ده کیپک، سرک بادام باغ
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply