کمپیوتر لب

کمپیوتر لب

این کمپیوتر لب که با ظرفیت بالا و خدمات منظم آن به منظور تدریس بهتر و انجام کارهای تحقیقی محصلان این دانشگاه از جانب ریاست مؤسسه تحصیلات عالی زاول تجهیز و با انترنت وصل گردید.