سمینار تحت عنوان ( کتاب‌خانه و اهمیت آن در تعالی سطح دانشجویان) برگزار گردید:

سمینار تحت عنوان ( کتاب‌خانه و اهمیت آن در تعالی سطح دانشجویان) به تاریخ 1403/2/5هـ .ش در سالون کنفرانس های علمی مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید:

سمینار با تلاوت چند آیت متبرکه از قرآن مجید آغاز گردید و سپس استاد رحیم حسین “حسینی” آمر تحقیقات علمی ضمن سپاس گزاری از رهبری مؤسسه به خاطر زمینه سازی چنین سمینارها روی شناخت کتاب‌خانه و اهمیت آن در محیط دانشگاه، اهمیت کتاب‌ در زندگی، نقش کتاب در تحول فکری دانشجویان، شناخت کتابخانه زاول و چگونگی استفاده از آن ایراد سخن نمود.
بعداً محترم دکتور عبدالمنان “کرانی” معاون علمی مؤسسه کتاب‌خانه را یک اصل اجتناب نا پذیر در نهاد‌ های تحصیلی دانسته و در مورد استفاده مؤثر از کتاب‌خانه فزیکی و الکترونیکی صحبت نموده و از دانشجویان خواهش نمود که در کنار کتاب‌خانه فزیکی از کتاب‌خانه الکترونیکی زاول نیز استفاده کنند.
در ختم سمینار تقدیر نامه که از طرف ریاست مؤسسه تهیه شده بود به استاد موصوف اعطاء گردید.

Transportations

Leave a Reply