آغاز ثبت نام دانشجویان جدید الشمول برای سمستر بهاری سال 1403:

Event and Traditions

مؤسسه تحصیلات عالی زاول برای امتحان کانکور بهار 1403 در رشته‌های: طب معالجوی، ستوماتولوژی، حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس و اقتصاد محصل می‌پذیرد.
ثبت نام جریان دارد….
راه های برقراری ارتباط
1- شماره تماس:0780181181
2- شماره تلگرام: 0780181181
3- شماره واتساپ: 0799171700
زاول؛ نمادی از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد
آدرس: کابل-سرای شمالی-ده کیپک، سرک بادام باغ

Leave a Reply