محفل تجلیل از کسب مرحله اول اعتباردهی:

مؤسسه تحصیلات عالی زاول مرحله اول اعتباردهی را موفقانه سپری نمود!

محفل تجلیل از کسب مرحله اول اعتباردهی به تاریخ ۱۹ جدی سال ۱۴۰۲ درتالار مؤسسه با حضور هیئت محترم امناء، کادرعلمی و کارمندان اداری برگزار گردید.
در این محفل بعد از تلاوت قرآن مجید توسط استاد سید عبدالطالب مجددی، استاد نقیب الله الفت ریس مؤسسه ضمن تبریکی اخذ مکتوب اعتبار دهی از عموم همکاران و اعضای تضمین کیفیت و اعتبار دهی تشکر کردند. استاد عبدالمنان کرانی معاون علمی مؤسسه خاطرنشان نمود که مؤسسه تحصیلات عالی زاول مرحله اول اعتباردهی را طی یک پروسه شفاف و پس از یک بازنگری همه جانبه ازطرف هیأت وزارت تحصیلات عالی به دست آورده است و آماده است مراحل دوم و سوم را هم موفقانه در همکاری تیم موفق کاری مؤسسه سپری نماید. در ادامه شفیق الله نوری معاون مالی و اداری در مورد ظرفیت سازگاری و انعطاف پذیری مؤسسات تحصیلی با شرایط کنونی و جایگاه علم پرداختند. شهید الله شهریار آمر تضمین کیفیت مؤسسه ضمن تبریکی اخذ مکتوب اعتبار دهی از همکاری اعضای تضمین کیفیت و اعتباردهی اظهار سپاس و قدردانی نمود. بعدً استاد عید محمد فلاح عضوی هیئت أمناء موفقیت مؤسسه تحصیلات عالی زاول را در کسب مرحله اول اعتباردهی تبریک گفت و در مورد کتگوری مؤسسات تحصیلی از نگاه تولید علم و انتقال علم صحبت مفصل نمودند.
در پایان برنامه به پاس تقدیر از تلاشهای همه جانبه همکاران در بخش ارتقای کیفیت و کسب مرحله اول اعتباردهی تقدیرنامه توزیع گردید.

Leave a Reply