تلاش امروز، سازنده فردای متفاوت شماست…

تلاش امروز، سازنده فردای متفاوت شماست...

موسسه تحصیلات عالی زاول در مطابقت با تقویم تحصیلی و مقرره وزارت تحصیلات عالی امتحان نهایی سمستر خزانی ۱۴۰۲ خویش را بعد از تکمیل ۱۶ جلسه درسی بتاریخ 4 قوس 1402 آغاز نمود.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply