ورکشاپ آموزش چارچوب و بر نامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی…

ورکشاپ (آموزش چارچوب و بر نامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی)!

ورکشاپ سه روزه چارچوب برنامه‌های علمی تضمین کیفیت و اعتبار دهی از تاریخ 28 الی 30 سنبله 1402 از طرف معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی زاول در تالار جلسات با اشتراک معاونیت ها، روسای دانشکده ها، آمریت ها و کادر علمی موسسه به مدت سه روز راه‌اندازی گردید.
اشتراک‌کنندگان ورکشاپ، نتایج حاصله‌ی این برنامه را مفید و کاربردی خوانده و بر تداوم چنین برنامه‌ها تاکید کردند.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply