سمینار اصول مقاله نویسی

گزارش سمینار اصول مقاله نویسی با توجه به پالیسی علمی - تحقیقی مجله زاول

این سمینار توسط استاد نقیب الله “الفت” و رحیم حسین “حسینی “به تاریخ ۱۵ سنبله ۱۴۰۲ با اشتراک جمع کثیری از استادان و دانشجویان در تالار مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید که در این سمینار پیرامون روش های موثر مقاله‌نویسی در مقالات مختلف، اهمیت و ضرورت مقاله‌نویسی در عصر‌حاضر و جایگاه مقالات-علمی صحبت نمودند.

#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply