سمینار علمی “معرفی براکت‌های سیستم MBT”

دانشکده ستوماتولوژی و مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی زاول، به ادامهِ برنامه‌های علمی-تحقیقی و مسلکیِ خویش، سمینار علمی “معرفی براکت‌های سیستم MBT” را جهت ارتقای ظرفیت محصلین در بخش اورتودانسی را برگزار نمودند.
سمینار متذکره توسط دوکتور خواجه ظهور صدیقی، رزیدنت تخصص شفاخانه تخصصی ستوماتولوژی شهر کابل، در تالار ابوعلی سینای مؤسسه ارائه گردید که با حضور و استقبال گرم دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی زاول همراه بود.
دوکتور صدیقی؛ در این سمینار، براکت‌های سیستم MBT را معرفی نموده و در مورد چگونگیِ عملکرد آن‌ها، توضیحات لازم را بیان نمودند.
همچنان؛ “وسایل ثابت اورتودنسی “همراه با ” مودل‌های آن، برای اشتراک کنندگان، شرح و نشان داده شد. در اخیر، بعد از پرسش سوالات محصلین و ارائه پاسخ توسط دوکتور، رهبری مؤسسه تحصیلات عالی زاول، با اهدای “لوح‌سپاس” از ایشان تقدیر نمودند.
#فراگیری‌دانش‌و_مهارت‌های‌ارزش‌مند

Leave a Reply