استاد خواجه ذاکر صدیقی

ذاکرصدیقی

استاد دانشکده طب معالجوی

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَى اللَّحْدِ»؛ (از گهواره تا گور، دانش بجویید).

خلص بیوگرافی

اسالم علیکم ورحمت الله!
نام وتخلص : خواجه ذاکرصدیقی
درجه تحصیل : لسانس دانشکده ساینس دیپارتمنت کیمیا دانشګاه بین المللی کابل .

تجریبه تدریس

  • منحیث مدرس در موسسات تحصیلی – اساس – ملی – اسالمی – افغان پامیر – میهن - بایزید روشان و اکنون در مؤسسه تحصیالت عالی زاول .
  • استاد لکچر وعملی ------درمضامین کیمیا عضوی وغیر عضوی – فزیک عمومی وبایوفزیک – بیوشیمی سمستر های اول دوم سوم وچهارم ستوماتولوژی وطب معالجوی -

Publications

  • The primary market value innovations of newly public firms
  • Auditor Tenure and Quality of Financial Report
  • Unexpected Fees and the Prediction of Material Weaknesses

Skills

Business Planning90%
Business Law70%
Lecture Skill100%