معاون مالی و اداری مؤسسه
finance@zawul.edu.af
0093707775342
ده کیپک، سرک بادام باغ، کابل، افغانستان

شفیق الله نوری (ماستر رشته اداره عامه)

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَى اللَّحْدِ»؛ (از گهواره تا گور، دانش بجویید).

بیوگرافی

استاد شفیق الله “نوری”  فرزند مولوی سیدنورالدین در سال 1361  مطابق 1982 م در دهکده لنگر ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان در یک خانواده روحانی و متدین دیده به جهان کشود؛  وی تعلیمات ابتدای و اسلامی خود در مدرسه دینی محلی نزد پدرش فرا گرفت و در سال 1383 از لیسه سپین ولسوالی یفتل به سویه بکلوریا با درجه ممتاز (اول نمره) فارغ گردید و درسال  سال 1384 شامل امتحان کانکور گردیده با اخذ 290 نمره به دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ راه یافت.

ایشان در سال 1387 از دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی بلخ به سویه لسانس فاغ گردید؛ موصوف ماستری خویش را در رشته اداره عامه از دانشگاه المصطفی مقیم  کابل به درجه ممتاز (اول نمره ) اخذ نمود.

استاد نوری در دوران تحصیل خویش (از مکتب الی دانشگاه)   و بعد از آن همیشه افتخار آفریده و جوایز زیادی را بدست آورده است. ایشان در میان همه دوره‌های خود با کسب مقام اول، مقام سوم دوره لیسانس(دانشکده اقتصاد ) دانشگاه بلخ، مقام اول در مقطع ماستری دانشگاه المصطفی، موصوف در دوران تحصیل و خدمت خود مستحق سپاس نامه‌ها و تقدیرنامه های درجه اول در نهادهای مختلیف شناخته شده است.

تحصیلات

  • دوره ماستری در رشته اداره عامه از دانشگاه جامعة المصطفي در سال 2015 به اتمام رساند.
  • لیسانس از دانشگاه بلخ (دانشکده اقتصاد) سال 2007
  • بکلوریا از لیسه سپین ولسوالی یفتل ولایت بدخشان سال 2003
  • برنامه ( small and medium enterprise development) آیسا ولایت بلخ سال 1386
  • برنامه DIT آموزشگاه آرمان ملی کابل 1393
  • برناه DEL دانشگاه کاتب سال 1397 کابل

تالیفات و مقالات

  • تجارت الیکترونیکی پایان نامه دوره لیسان دانشگاه بلخ
  • نقش آموزش منابع بشری در حکومت داری خوب تیزیست مقطع ماستری دانشگاه المصطفی .

مهارت ها

Business Planning90%
Business Law70%
Lecture Skill100%