اعلان کاریابی…

دسامبر 13, 2023
Loading Events
  • This event has passed.
اعلان کاریابی!
شفاخانه معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی زاول به پرسونل مسلکی در بخش‌های ذیل ضرورت دارد.
1. یک نفر متخصص داخله عمومی
2. یک نفر متخصص جراحی عمومی
3. یک نفر متخصص نسائی ولادی
4. یک نفر متخصص داخله اطفال
5. هشت نفر داکتر معالج
6. یک نفر داکتر سنولوژیست ( التراوسوند)
7. نه نفر نرس
8. چهار نفر قابله
9. یک نفر رادیولوژیست
10. دو نفر فارمسیست
11. یک نفر واکسیناتور
12. یک نفر مدیر منابع بشری و مالی
13. یک نفر مدیر معلومات
14. یک نفر دریور امپولانس
15. سه نفر صفا کار
16. یک نفر آشپز
جنسیت: ذکور و اناث
تجربه کاری: حد اقل چهار سال دربخش خود
اشخاص واجد شرایط سر از تاریخ 27/7/1402 الی 2/8/1402 خلص سوانح خود را از طریق ایمیل آدرس md@zawul.edu.af بفرستند و یا به ریاست دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی واقع سرای شمالی سرک بادام باغ تحویل نمایند.
نوت: بعد از بررسی اسناد، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.
شماره تماس: 0780181181 — 0797103038

Details

Date:
دسامبر 13, 2023
Event Category: