هفدهمین دور کانکور مؤسسه تحصیلات عالی زاول

هفدهمین دور کانکور مؤسسه تحصیلات عالی زاول
افتخار می‌کنیم در خدمت شما قرار داریم.
هفدهمین دور کانکور مؤسسه تحصیلات عالی زاول امروز مورخ ۵/حمل/۱۴۰۱، با حضورداشت هیئت محترم اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی، هیئت رهبری زاول، اساتید گرامی و بیش از صدها داوطلب علم و دانش، برگزار گردید.
بیداری نسلِ امروز سرمایه واقعی کشور ماست. این سرمایه فرهنگی و علمی بستر مناسب را برای شگوفایی، توسعه، رفاه و آسایش باز خواهد کرد. درک می‌کنیم تکامل وتوسعه بدون تربیت آگاهانه نصیب کشور ما نمی ‌شود.
آروزی موفقیت برای تمام اشتراک کننده‌گان و داوطلبان کانکور عمومی داریم.
فراگیری‌ دانش‌ و مهارت‌های‌ارزشمند