نتایج امتحان کانکور بهاری ۵/حمل/۱۴۰۱ اعلان گردید.

نتایج امتحان کانکور بهاری ۵/حمل/۱۴۰۱ اعلان گردید.
نتایج امتحان کانکور بهاری ۵/حمل/۱۴۰۱ اعلان گردید.
مؤسسه تحصیلات عالی زاول؛ اعضای جدید خانواده علمی خود را که از طریق امتحان کانکور عمومی راه یافته اند، خوش آمدید عرض می‌نماید.
لطف نموده نتایج خویش را از آدرس زیر دریابید.