مؤسسه تحصیلات عالی زاول قرار است کورسهای تقویتی زمستانی را به همکاری اساتید مسلکی در صنوف معیاری و لابراتوارهای مجهز برگزار نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی زاول قرار است کورسهای تقویتی زمستانی را به همکاری اساتید مسلکی در صنوف معیاری و لابراتوارهای مجهز برگزار نماید.

مؤسسه تحصیلات عالی زاول قرار است کورسهای تقویتی زمستانی را به همکاری اساتید مسلکی در صنوف معیاری و لابراتوارهای مجهز برگزار نماید.
کورس دوماهه کمک های اولیه برای دانشجویان طب معالجوی، ستوماتولوژی، نرسنگ، معلمین، کارمندان ادارات و اشخاصیکه علاقمند یاد گیری مهارتهای کلینیکی و کمکهای اولیه می باشند.
با فراگیری مهارت های کلینیکی ذیل میتوانید مراقبت بهتر از مصدومین در واقعات عاجل نماید.
کریکولم درسی:
علایم حیاتی:
1. تعین فشار خون
2. نبض
3. تنفس
4. درجه حرارت.
زرقیات:
1. زرق عضلی
2. زرق وریدی
3. زرق تحت الجلدی
احیای مجدد قلبی ریوی یا (CPR)
1. مساژ قلبی
2. تنفس مصنوعی
3. رفع خفگی (Choking)..
انواع پانسمان ها:
1. معرفی انواع جروحات
2. سوختگی ها
3. کنترول خونریزی ها
4. معرفی وسایل پانسمانها
5. انتی سپتیک ها
6. خیاطه گذاری.
تخنیک تطبیق تیوپ انفی معده وی:
1. شستشوی معده
2. تطبیق فولی کتیتر
3. کمک های اولیه در مسمومیت ها.
مهارت های مذکور را بیاموزید و نگرانی خود را از بین ببرید.
مدریس: داکتر عصمت الله “رحیمی” استاد مؤسسه تحصیلات عالی زاول
آغاز ثبت نام: ۹ جدی الی ۱۶ جدی ۱۴۰۲
تایم های درسی: هفته (۲) روز از ساعت(۹:۰۰-۱۱:۰۰) قبل از ظهر و (۱:۰۰-۳:۰۰) بعد از ظهر.
مدت برنامه : (۲) ماه
نوعیت درس: تمام پروسیجرها (بشکل عملی و نظری) بالای مودل های درسی.
اشتراک برای عموم علاقمندان آزاد میباشد.
آدرس: سرای شمالی سرک بادام باغ مؤسسه تحصیلات عالی زاول
شماره واتساپ: ۰۷۹۰۲۰۱۸۶۹
شماره تماس: ۰۷۸۰۱۸۱۱۸۱
نوت: در ختم برنامه برای فارغان کورس تصدیق نامه معتبر از طرف مؤسسه تحصیلات عالی زاول در نظر گرفته شده است.
#فراگیری دانش و_مهارت های ارزشمند.

Leave a Reply