معرفی
معاون علمی برحال
وظایف
کمیته ها وشوراهای مربوطه
ارتقای کیفیت دانشکاه

 معاونیت علمی در چهار چوب  مؤسسه تحصیلات عالی زاول زیر نظر ریاست این موسسه، تمام برنامه های علمی و اکادمیک این نهاد را به عهده داشته،عرضه خدمات علمی معیاری و با کیفیت، طرح و برنامه ریزی فعالیت های علمی، اجراءات استخدام و انفکاک اصولی و قانونی اعضای کادر علمی،ارزیابی نصاب درسی، نظارت و بررسی فعالیت علمی و تحقیقاتی، فعال ساختن کمیته های مختلف متمم برنامه های علمی و غیره موارد، از مهمترین اهداف معاونیت علمی در موسسه میباشد.

عبدالمنان کرانی (MS)

معاون علمی مؤسسه

 

بیوگرافی

عبدالمنان فرزند عبدالواحد ” کرانی” در سال 1353 هـ ش 1974م در ده کده رازر ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان در یک خانواده متدین چشم به جهان کشود. وی جهت فراگیری علم و دانش و معرفت در سال 1367 هـ ش عازم کشور پاکستان شده دوره تعلیم ابتداءی را در ” جامعة الدعوة الی القرآن و السنة ” و متوسطه را در ” مدرسه امام ابن قیم الجوزیه” فرا گرفته و دوره ثانویه را با درجه عالی (ممتاز) در ” المعهد العلمی الثانوی ” مربوط دانشگاه اسلامی ابوبکر رض ، کراچی پاکستان به اتمام رساند.

ایشان دوره لیسانس را در سال(2001م) با کسب درجه عالی از دانشگاه اسلامی ابوبکر (دانشکده حدیث و علوم آن) به اتمام رسانده، از طرف هیئت رهبری دانشگاه مذکور بحیث استاد گماشته شد.

 وی لیسانس دوم خود را در ( علوم عربی و اسلامی) در (2005م)  از وفاق المدارس پاکستان  اخذ نمود.

موصوف در سال 2011 م دوره ماستری خویش را در رشته اصول دین از دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد با کسب درجه ممتاز موفقانه به اتمام رساند.

استاد کرانی در دوران تحصیل خویش  و بعد از آن همیشه افتخار آفریده و جوایز زیادی را بدست آورده است. ایشان در میان هم دوره های خود با کسب مقام دوم در مرحله ثانوی، مقام اول دوره لیسانس(دانشکده حدیث شریف و علوم آن) دانشگاه اسلامی ابوبکر، قام اول در مقطع ماستری دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد، ومقام دوم به سطح پاکستان در مقطع “الشهادة العالمیة” وفاق المدارس کسب نموده، و برنده جایزه محصل نمونه، و بهترین استاد در دانشگاه اسلامی ابوبکر، و مستحق چندین تقدیر و سپاس نامه از موسسه تحصیلات عالی زاول در دوران خدمت در این نهاد علمی شناخته شده است.

موصوف در دوره فعاليت هاي خود از سال 1996 الی 2001 م من حیث مسؤل کتابخانه جمعیة دارالبر الخیریه فرع کراچی و از 2000 الی 2005م  استاد در دانشگاه اسلامی ابوبکر، و از 2005 الی 2009 م آمر مرکز تحقیقات علمی عبدالله بن عباس ( رض) اسلام آباد، و از 1393 الی 1394  استاد و آمر دیپارتمنت علوم دینی و ثقافت اسلامی موسسه تعلیمات عالی و دارالمعلمین کابل روشان، و از 1396 الی 1400 هـ ش  استاد دایمی و آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامی و بخش تحقیق موسسه تحصیلات عالی زاول، و از اول برج حمل 1401 تا اکنون بحیث معاون علمی این موسسه ایفای وظیفه نموده است.

وی در پهلوی دیگر فعالیت ها مقالات و آثار علمی مفیدی را به زبانهای فارسی و عربی  نیز به رشته تحریر در آورده است که از آنجمله:

عون الودود فی دراسة ابواب مختارة من سنن ابی داود، (عربی) پایان نامه ماستری دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد.

البیوع المحرمة فی الاسلام ( عربی) پایان نامه دانشگاه اسلامی ابوبکر رض

بغیة الآمال فی دراسة ستة کتب من کتب الرجال و مؤلیفیها ذوی الشرف و الاقدار ( عربی)

الوحی فی القرآن الکریم ( دراسة موضوعیة). (عربی)

کفالة الیتیم فی ضوء القرآن و السنة ( عربی).

ده توصیه حیاتبخش قرآن در آخر سوره آل عمران برای اهل ایمان.

رمضان ماه رحمت و جولانگاه عبادت.

نفاق در پرتو قرآن وسنت.

تعصب و نژادپرستی از دید اسلام.

نقش جوانان در اصلاح جامعه.

حجاب عفت زن مسلمان.

عقیده صحیح و ضد آن اثر علامه عبدالعزیز بن باز (ترجمه)

توحید نخستین فریضه دعوتگر مسلمان اثر علامه محمد ناصرالدین البانی(ترجمه)

حکم تارک نماز اثر علامه محمد صالح العثیمین (ترجمه).

تحصیلات

 • لیسانس از دانشگاه اسلامی ابوبکر (دانشکده حدیث و علوم آن) سال (2001)
 • لیسانس دوم در ( علوم عربی و اسلامی) از وفاق المدارس پاکستان در سال (2005) اخذ نمود.
 • دوره ماستری در رشته اصول دین از دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد در سال 2011 به اتمام رساند.
 

تالیفات و مقالات

 • عون الودود فی دراسة ابواب مختارة من سنن ابی داود، (عربی) پایان نامه ماستری دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد.
 • البیوع المحرمة فی الاسلام ( عربی) پایان نامه دانشگاه اسلامی ابوبکر رض بغیة الآمال فی دراسة ستة کتب من کتب الرجال و مؤلیفیها ذوی الشرف و الاقدار ( عربی)
 • الوحی فی القرآن الکریم ( دراسة موضوعیة). (عربی)
 • کفالة الیتیم فی ضوء القرآن و السنة ( عربی).
 • ده توصیه حیاتبخش قرآن در آخر سوره آل عمران برای اهل ایمان.
 • رمضان ماه رحمت و جولانگاه عبادت.
 • نفاق در پرتو قرآن وسنت.
 • تعصب و نژادپرستی از دید اسلام.
 • نقش جوانان در اصلاح جامعه.
 • حجاب عفت زن مسلمان.
 • عقیده صحیح و ضد آن اثر علامه عبدالعزیز بن باز (ترجمه)
 • توحید نخستین فریضه دعوتگر مسلمان اثر علامه محمد ناصرالدین البانی(ترجمه)
 • حکم تارک نماز اثر علامه محمد صالح العثیمین

صفحه شخصی معاون علمی

معاون علمی مؤسسه مطابق به مقرره تنظیم امور مؤسسه از بین استادان عالی رتبه علمی به منظوری مقامات صالحه مقرر و اشغال وظیفه می نمایند. معاون علمی از كلیه امور و فعالیت های اکادمیک و تحقیقاتی مؤسسه نظارت می نماید.

وظايف ومسؤليت هاى سپرده شده:

معاون علمی و تدریسی مؤسسه طبق ماده یازدهم (۱۱) لایحه فعالیت های علمی اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی دارای وظایف و مسؤلیت های آتی میباشد:

 1. سرپرستی از ریاست مؤسسه در عدم حضور رئیس.
 2. طرح وتهیه پلان های عملیاتی، تطبیقی، انکشافی، نظارتی وکاری ربعوار وسالانه درمطابقت با پلان ستراتیژیک مؤسسه.
 3. تهیه گزارشات سالانه، مرور دوره ی برنامه های علمی مؤسسه و ارزیابی خودی سالانه ارایه وارسال آن به ریاست مؤسسه و وزرات محترم تحصیلات عالی
 4. همکاری با رئیس مؤسسه درامورات  و فعالیت های علمی مؤسسه
 5. نظارت ازاجراآت کمیته تقرر وانفکاک درمورد تقرر پرسونل اکادمیک،تثبیت رتبه علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی مؤسسه.
 6. سازماندهی،طرح و مراقبت از تطبیق پلانها و برنامه های اکادمیک(سمپوزیم ها، ورکشاپ ها، سمینار ها، برنامه های ارتقاء ظرفیت) در مؤسسه.
 7. طرح و تطبیق پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی درمؤسسه.
 8. رهبری و نظارت از فعالیت های کتابخانه،مدیریت سیستم آموزشی ( حضوری وغیر حضوری)امورات تحقیقاتی و نشراتی مؤسسه.
 9. طرح پلان کاری شورای علمی  مؤسسه و ارایه ی آن در اولین جلسه ی شورایعلمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق.
 10. ترتیب اجندای جلسات شورای علمی واطمینان از تکثیرفیصله های شورای علمیمؤسسه.
 11. بررسی و ارزیابی مقرره ها، لایحه ها و طرزالعمل های مربوط به بخش علمی مؤسسه و در صورت ضرورت ارایه ی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالایی.
 12. طرح وتهیه تقویم تحصیلی سالانه مؤسسه درتفاهم با معاونیت محصلان.
 13. ریاست از کمیته هایاصلی مؤسسه.
 14. ارزیابی نصاب درسی وطرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیارهای بین المللی.
 15. نظارت از انکشافو بازنگری نصاب ها و اطمینان از تطبیق مفردات درسی مطابق به نصاب مربوطه 
 16. ارایه گزارش از اجراات و فعالیت های سالانه ی معاونیت علمی به ریاست و شورای علمی مؤسسه.
 17. نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی مؤسسه در بخش علمی.
 18. فراهم نمودن امکانات  لازم برای اجرای کارهای علمی –ساحوی محصلان.
 19. تهیه و ترتیب آمار و احصائیه های مربوط به اعضای کادر علمی و سایر موارد علمی.
 20. تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک علمی مؤسسهمربوط.
 21. نظارت از تمام مطالب نشراتی و موضوعات اکادمیک که در ویب سایت مؤسسه به نشر میرسد.
 22. سایروظایفی که طبق قانون به معاون علمی و تدریسی تعلق میگرد. 
 23.  
 • شورای علمی پوهنتون
 • کمیته تضمین کیفیت
 • کمیته بهبود و انکشاف نصاب
 • کمیته تقرر و انفکاک
 • کمتیه پلان وپالسی
 • کمیته دعوت و ارشاد
 • کمیته تحقیق
 • کمیته الکترونک

برنامه های علمی

جلسات شورای علمی

دستآورد ها