پیام معاون امور محصلان

پیام معاون امور محصلان به صورت عموم به تمام اقشار و افراد جامعه و کشور اعم از خورد و کلان، خانم ها و آقایان و به خصوص محصلان و دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی زاول اینست که بیایید، بیاموزید و آگاه شوید زیرا آگاهی سرآغاز انتخاب است، انتخاب سرآغاز موفقیت و پیشرفت است، ما نیاز به آگاهی داریم تا مسیر آینده خویش را شفاف انتخاب کنیم و افغانستان بحران زده را بسوی یک جامعه مدرن و رفاه حرکت دهیم، زیرا کشمکشها، جنگ های خانمانسوز، بحرانها وچالشهای چند دهه ای گذشته، سیمای هر افغانستانی را رنجور و پژمرده ساخته است. ما مسئوولیت خود می دانیم تا در کنار سایر نهاد های آموزشی و تحصیلات عالی با ارائه خدمات آموزشی، توان بخشی وهمزیستی را رونق بخشیده و تا اندازه توان در راستای رفاه اجتماعی گام برداریم وانتظار آن را داریم تا واژه زنده ماندن جایش را به زندگی کردن بدهد. درست این واژه وقتی معنی دار می شود که آگاهی اجتماعی گسترش پیداکند. عقب ماندگی افغانستان حقیقتی ایست آشکارا، آنهم از دست نا بکار بحرانها. امروز با آرامش نسبی در هر گوشه کشور سعی وتلاش جریان دارد تا مخروبه های ویران این سرزمین درد کشیده، آباد شود. ما هم درین کاروان حرکت می کنیم و امید واریم که با بلند رفتن سطح آگاهی، زمینه رفاه اجتماعی مساعد شود و به دنبال آن افغانستان بعنوان یک کشور پیشرفته عرض وجود نماید و مردم افغانستان با افتخارات دینی و ملی شان آبرومندانه زندگی کنند.