معرفی
وظایف

رییس هيأت امناء

هيات امناء، نهادی است که به موجب قوانين و مقررات مربوطه، به عنوان نهایی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه بوده که برای سياستگذاري، تصميم‌گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي دانشگاه مي‌باشد ومصوبات هیئت امناء اعتبار قانون را درنهاد مربوطه دارد.

بیوگرافی

 داکتر نجیبه  ضیا یفتلی در یک خانواده متدین،  اهل فن و فضیلت در ناحیه اول شهر فیض اباد مرکز ولایت بدخشان  در سال 1345 خورشیدی  مطابق به 1966 میلادی  به دنیا آمد،  مکتب ابتداییه،  ثانوی و لیسه را در لیسه مخفی شهر فیض آباد با درجات عالی در تمام دوره ها به پایان رسانید و بعدآ با استعداد و توانایی که داشت در سال  1362شامل دانشکده طب معالجوی انستیتوت دولتی طب کابل ( پوهنتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا) راه یافت که این  فاکولته را با موفقیت در شش سال به پایان رساند و در سال 1368 به صفت داکتر نسایی ولادی در شفاخانه فیض آباد تقرر حاصل نمود.

 موصوفه با شایستگی  در کار و خدمات گذاری که  داشت به زودی توانست جایگاه یک داکتر خدمت گذار و توانمند را در جامعه خود کسب نمود و مورد محبوبیت و احترام مردم خویش قرار گرفت .

 او در کنار وظایف اصلی خویش یعنی عرضه خدمات نسایی و و لادی به زنان نیاز مند این ولایت، در  سال 1374  به صفت آمر مرکز حمایه طفل و مادر صحت عامه ولایت بدخشان تقرر حاصل نمود و فعالیت های ثمر بخشی را در برای  فامیل ها و خانواده های مرکز و ولسوالی  های بدخشان انجام داد.

داکتر یفتلی در سال 1389 بعد از ختم  موفقانه پرو گرام تخصص نسایی ولادی  سند تخصص خویش را بدست آورد.  و  در میان سال های   1391-1386 در ریاست صحت باروری وزارت صحت عامه در پست های  مختلف (مسول مراقبت های عاجل  ولادی در بخش تنظیم خانواده، ریاست ابتکار مادری مصون،  ایفای وظیف نمود و در سال 1391- 1398 در ریاست طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث مشاور بهبود کیفیت خدمات صحی ، مشاور برای  انکشاف رهنمود ها پرو تول های تداوی برای شفاخانه های ثانوی و ثالثی با یک تیم متخصص ایفای وظیفه نموده است. 

 داکتر نجیبه  درمیان سال های 2013 -2015 سند ماستری خویش را در بخش صحت عامه  از کشور هندو ستان بدست   اورد.

یفتلی در عمر اکادمیک خویش اسناد و مدارک بیشتر را از نهاد های معتبر دنیا بدست اورده است مانند دیپلوم در بخش صحت عامه از انستیتوت صحت عامه به کمک مالی و تخنیکی London School of Hygiene and Tropical ، Medicine –   در بخش Research on sexual and reproductive health    و   وقایه از خونریزی های بعد از ولادت  نیز از سازمان جهانی صحت می باشد.

داکتر یفتلی در کنفرانس های بین المللی  اشترا ک فعال نموده است ،

کنفزانس  International Society for Quality in Health Care.  ISQua) ، در ژنیوا ،    Fostering Change on Best Policy and Program for Maternal Health در مراکش،   Military Medicine conference   در سویس/ برن ،   High impact FP/MNCH Best Practices در تایلند،   2nd south Asia maternal and newborn health meeting در لاهور   وپنجمین سمپوزیم MCH hand book در ویتنام ،

کنفرانس بین المللی صحت عامه در ایالت متحده امریکا ،   کمک به مصدومین جنگ در دو شنبه تاجکستان ……..

داکتر یفتلی با وجود مصروفیت های اداری و معالجوی در کار اکادمیک هم دستیار و یاور خوبی برای خانواده اش بوده است موصوف  در ایجاد کانون علمی و اکادمیک یا موسسه تحصیلات عالی زاول  با یک جا با همسر و سایر هم کاران شان  سهم برازنده داشته است .

داکتر یفتلی با وجود که هموراره  در کار ها ی معالجوی در دشوار ترین شرایط زندگی همواره در خدمت مردم خویش بوده است با انهم در کانون خانواده گی برای تربیه اولاد سالم نیز موفق بوده است.