معرفی آمریت

آمریت تضمین ارتقای کیفیت و اعتباردهی مؤسسه

اهداف و مقاصد

واحد داخلی تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی زاول به هدف اصلی رشد ارتقای کیفیت داخلی در سطح موسسه تطبیق و نهادینه سازی برنامه های تضمین کیفیت، اخذ تدابیر برای ارتقای کیفیت، نظارت و بررسی از تمام امور اکادمیک و رشد فرهنگ تضمین  کیفیت در موسسه میباشد. و مقاصد مشخص آن عبارت اند از:

  • نهادینه ساختن فرهنگ تضمین کیفیت در مطابقت با رهنمود ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی و عرف بین­ المللی؛
  • مطمئن شدن از این که پروسه­های تضمین کیفیت موسسه در مطابقت با رهنمود ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و نیازمندی های ملی طراحی شده ا ست؛
  • توسعه، حفظ و بهبود کیفیت آموزشی و دیدگاه مردم به حمایت از موسسه از طریق اجراآت و کارکردهای استوار تضمین کیفیت؛
  • ساختن تصویری از موسسه که اعتماد ذی­نفعان را جلب کرده شفافیت، حساب ­دهی و عملکرد خوب را در همۀ بخش­ های مدیریتی به نمایش بگذارد؛
  • آماده ساختن موسسه مطابق به مقررات و لازمه  ­های ارزیابی و اعتباردهی بیرونی تضمین کیفیت.

واحد داخلی تضمین کیفیت

تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی زاول از سال (1392) الی سال 1393 در چوکات معاونت علمی-تدریسی موسسه، فعالیت می‌نمود  و در سال 1394 آمریت تضمین کیفیت به هدف تقویت و ظرفیت‌سازی پروسه تضمین و ارتقای کیفیت در موسسه ایجاد و تجهیز گردید و کمیته اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی موسسه در جلسه مورخ 1394.05.12 شورای علمی موسسه با تعین 11 تن از اساتید ورزیده و نخبه کشور به فعالیت آغاز نمود:

لیست اعضای کمیته تضمین ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال 1394

شمارهاسم وتخلصعضویت در کمیتهموقف در موسسه
1محترم دکتور سلطان محمود خلوتیرئیس کمیتهمعاون علمی موسسه
2محترم پوهاند دکتور محمد افضل انورعضو کمیتهاستاد کادری موسسه
3محترم پوهنمل دکتور احمد ضیا یفتلیعضو کمیتهاستاد و عضو هیئت امنا
4محترم دکتور اسماعیل هایلعضو کمیتهاستاد و عضو هیئت امنا
5محترم دکتور محمد فرید آسمندعضو کمیتهاستاد و عضو هیئت امنا
6محترم پوهاند دکتور روشنیعضو کمیتهاستاد طبی موسسه
7محترم استاد سید نبی الله ساداتعضو کمیتهمعاون اداری و مالی
8محترم پوهنیار امیر حمزه اسلمیعضو کمیتهاستاد و سرپرست اقتصاد
9محترم پوهنیار عیدی محمد فلاحعضو کمیتهرئیس پوهنحی حقوق
10محترم استاد علی آقا  ناصریعضو کمیتهرئیس پوهنحی کمپیوترس
11محترم استاد محمد ایمل قیامیعضو/ منشی کمیتهآمر تضمین کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *