روش های تدریسی

روشهای تدریس در این فاکولته  متنوع بوده و برای هر مضمون درسی به تناسب نوع درس از روش های ذیل استفاده میشود

  • لکچر تعاملی (interactive lecture)
  • یادگیری بر اساس حل مشکل (PBL)
  • بررسی موردی(Case study)
  • شبیه ‌سازی کلینیکی(Clinical simulation)
  • نمایش عملی( (Demonstration و تمرین عملی
  • خودآموزی فردی­­یاگروهی((Self- directed study
  • ایفای نقش (Role play)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *