امکانات

پوهنځی  کامپیوتر ساینس دانشگاه زاول داراي بهترين منابع فزيکي و تکنالوژيکي مي باشد که صنف هاي درسي از طریق، MIS، لابراتوارها سخت افزاری و نرم افزاری، تالار کنفرانس، اتاق هاي مطالعه و ساير امکانات را شامل مي شود. کتابخــانـه هـاي الکترونیکی و ساده دانشگاه زاول مجهــز با تمامي منابع معلوماتي بــوده که مجموعـــهٔ بيــش از ۶۰۰۰ جلد کتاب چاپی آی تی  و بیش از ۱۳۰۰۰ هـزار جلـد کتاب ديجيتالـي آی تی ، مقالـه هـاي تحقیقی، آثار علمی و ساير منابع معلوماتي، از بهتر بودنهای آن ميباشد. همچنان جهت انکشاف وبهبود هرچه بیشترامورعلمی، تدریسی واداری برای آینده پلان ها وبرنامه های دیگر را نیز درنظردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *