تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی زاول و اکادمی زبان انگلیسی عطارد

تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی زاول و اکادمی زبان انگلیسی عطارد
تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی زاول و اکادمی زبان انگلیسی عطارد به امضاء رسید.
هدف از امضاء این تفاهم نامه، ایجاد صنوف انگلیسی برای دانشجویان و سایر علاقمندان یادگیری زبان انگلیسی می‌باشد.