اعلان بست‌های کادری مؤسسه تحصیلات عالی زاول

اعلان بست‌های کادری مؤسسه تحصیلات عالی زاول

مؤسسه تحصیلات عالی زاول به‌منظور سپردن کار به اهل آن و جذب اشخاص مسلکی، متخصص و توانا بسویه دکتر و ماستر برای سال ۱۴۰۱ بست‌های دایمی خویش را با مشخصات ذیل به اعلان می‌سپارد.

۱- پوهنحی: طب معالجوی

 • مضمون پتالوژی / یک بست
 • مضمون صحت عامه / یک بست
 • مضمون بیوشیمی / یک بست
 • مضمون فارمکولوژی / یک بست
 • مضمون فزیولوژی / یک بست
 • مضمون نسایی ولادی / یک بست
 • مضمون داخله اطفال / یک بست
 • مضمون اناتومی / یک بست
 • مضمون جراحی / یک بست
 • مضمون تکنالوجیست (لابراتوار) / یک بست
 • مضمون مایکروبیولوژی / یک بست
 • مضمون داخله / یک بست

۲- پوهنحی: ستوماتولوژی

 • مضمون ارتودانسی / یک بست
 • مضمون پروستودانتیک / یک بست
 • مضمون جراحی وجه فک / یک بست
 • مضمون داخله عمومی / یک بست
 • مضمون پریودانتیک / یک بست
 • مضمون Oral Medicine / یک بست

۳- سیستم بریجینگ (تحصیلات متمم لیسانس:

 • دیپارتمنت ستوماتولوژی / دو بست
 • دیپارتمنت قابلگی / دو بست

۴- پوهنحی: اقتصاد

 • دیپارتمنت امور مالی و بانکی / دو بست

۵- پوهنحی: کمپیوترساینس

 • دیپارتمنت IT (تکنالوژی) / دو بست
 • دیپارتمنت مهندسی نرم افزار / دو بست

۶- پوهنحی: حقوق و علوم سیاسی

 • دیپارتمنت قضا و سارنوالی / دو بست
 • دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی / دو بست

شرایط استخدام: – داشتن حد اقل دو سال تجربه تدریس؛ – نداشتن مصروفیت رسمی در ادارات یا پوهنتون‌های دولتی و خصوصی – عدم محکومیت به جرایم جنایی و اخلاقی؛ – داشتن صحت و سلامت جسمی و روانی؛ – داشتن سند تحصیلی دکترا و ماستری از برنامه‌های حضوری داخلی و دارنده‌گان سند تحصیلی بیرون مرزی، تاییدی وزارت تحصیلات عالی حتمی می‌باشد؛ – دارنده‌گان سند تحصیلی ماستر، داشتن حد اقل اوسط نمرات ۸۰فیصد در دوره ماستری و حد اقل ۷۰فیصد در دوره لیسانس؛ – داشتن تسلسل رشته‌یی میان سند تحصیلی لیسانس و سند تحصیلی ماستری متقاضی و داشتن مشابهت حد اقل ۶۰فیصد مضامین تخصصی؛

افراد واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۲۲/سرطان/۱۴۰۱ الی ۱۰/اسد/۱۴۰۱ درخواستی شمولیت کادر علمی خویش را ضم خلص سوانح، اصل ترانسکریپ نمرات، کاپی دیپلوم و کاپی تذکره تابعیت به بخش مدیریت استادان، مؤسسه تحصیلات عالی زاول تسلیم نمایند.

شماره ارتباطی: ۰۷۸۰۱۸۱۱۸۱ آدرس: ده‌کیپک، جوار بادام باغ، کابل افغانستان ایمیل آدرس: teachersmanager@zawul.edu.af See