در این محکمه تمثیلی که در تالار کنفرانس های مؤسسه تحصیلات عالی زاول با اشتراک دها تن

2019-10-31

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی زاول بتاریخ 8 عقرب 1398 محکمه تمثیلی (تیاتر محکومان ) را با همکاری مرکز دیده‌بان شفافیت افغانستان برگزار نمود. در این محکمه تمثیلی که در تالار کنفرانس های مؤسسه تحصیلات عالی زاول با اشتراک دها تن محصل فاکولته حقوق و علوم‌سیاسی و اساتید دانشکده متذکره برگزار گردیده بود، طریقه اقامه دعوای حق میراث پدری خواهران را علیه برادران درچهار مرحله (مرحله نخست خواست حق از برادران، مرحله دوم مشوره با وکیل مدافع و ثبت عریضه در آمریت حقوق، مرحله سوم برگزاری وفیصله محکمه ابتدایی به زیان مدعان ، مرحله چهارم استناف طلبی و برگزاری محمکه استیناف وفیصله به سود مدعیان) با استناد به مواد قانون مدنی افغانستان ازجانب ده تن ممثلین ورزید اداره دیده بان شفافیت افغانستان اجرا گردید. در این برنامه محترم پشتون نهضت‌یار معاون اداره دیده‌بان شفافیت افغانستان، راجع به نهاد و فعالیت های خویش معلومات ارایه نمود، همچنان معاون اداری مؤسسه تحصیلات عالی زاول محترم سیداحمد حیران با ابراز امتنان از همکاری اداره دیده بان شفافیت افغانستان بر تداوم همکاری های دوجانبه تاکید نموده تدویرهمچنین برنامه هارا در عرصه آموزش محصلان حقوق مهم تلقی نمود.