نتایج امتحان کانکور عمومی و متفرقه سال ۱۳۹۸ دانشگاه زاول

پروگرام ها

content

فاکولته طب معالجوی

با درنظرداشت معیارات قبول شده سازمان صحی جهان افغانستان یکی از ممالک ایست که در پائینترین سطح وضعیت صحی در جهان قرار دارد. افغانستان در جملۀ ممالک ایست که در آنها میزان مصابیت به امراض و وفیات مادران و اطفال در بلند ترین سطح خود قرار دارد. فاکولته طب معالجوی در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول در سال ۱۳۹۱ هجری شمسی مطابق به لوایح و معیارت وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا تأسیس گردیده است .

ادامه

content

فاکولته ستوماتولوژی

دانشکده ستوماتولوژی در چوکات وظایف طبی خویش همواره در ایجاد سهولت ها برای تداوم کدر های اکادمیکی در کشور فعالیت مینماید، که این فعالیت در تمامی پروسه ها ضروریت برای جامعه بشری بخصوص کشور عزیز ما افغانستان یک امر مبرم و ضروری بوده که چالش های کمبود متخصصین در این رشته را تا حدی امکان مرفوع می سازد.

ادامه

content

لیسانس دراقتصاد

دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۲ هــ ش در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول مطابق به معیارت و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا تاسیس گردیده است.مدت برنامه آموزشی این دانشکده و یا مدت که یک محصل میتواند سند لیسانس در رشته اقتصاد را از این نهاد اخذ نماید چهار سال میباشد که دربر گیرنده هشت سمستر درسی میباشد.

ادامه

content

لیسانس درکمپیوترساینس

این دانشکده در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول در سال ۱۳۹۳ تأسیس شده است. انگیزه ایجاد این فاکولته براساس نیازمندی عینی و ضروری کشور بطور اساسی تحلیل شده و با اهداف دقیق با رعایت معیارهای علمی در دسته کمپیوترساینس طرح و پایه ریزی شده است. خدمات آموزشی این فاکولته در شروع فقط در مقطع لیسانس ارایه میگردد.

ادامه

content

لیسانس در حقوق و علوم‌سیاسی

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در سال ۱۳۹۱ هــ ش در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول مطابق به معیارت و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا تأسیس گردیده است. و از بدو تأسیس تا امروز همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار آزموده عدلی ، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید چون دانشکده حقوق وعلوم سیاسی مولد نیروی کار برای نهاد های عدلی وقضائی

ادامه

content

اهداف میانه مدت موسسه تحصیلات عالی زاول

برنامه ریزی مقاطع تحصیلی ماستری در بخش های موجود تبادل استادان و محصلان با پوهنتون های مشهور جهان و منطقه. تخصصی سازی و رشته بندی ها با توجه به وضعیت بازار کار و ضرورت جامعه و دولت. تدوین برنامه های عملی برای تمام رشته ها جهت رشد و شگوفایی استعدادهای محصلان و ارتقای ظرفیت کاریابی آنها در حوزه کار. ارتقای دیپارتمنت تحقیق زاول به پوهنحی تحقیقاتی.

ادامه

تقویم دانشگاهی

1

حما, 1398

شروع امتحان سیمستربهاری

16

حمل, 1398

ختم امتحان سیمتسربهاری

20

حمل, 1398

مهلت پایانی انخاب کریدیت

1

سنبله, 1398

شروع سیمستر خزانی

دیپلوم در زبان انگلیسی (DEL)

content

در جهان امروزی چنان‌که تکنولوژی توسعه یافته و به سرعت پیش می‌رود، به همان اندازه زبان‌ انگلیسی نیز برای مطالعۀ هر رشته لازم می‌باشد. بدون نیاز، نیروی‌کار در نقطۀ وجود دارد، که زبان‌ انگلیسی به زندگی آیندۀ ایشان نه تنها در دنیای کار، بلکه به عنوان یک ..

ادامه

دیپلوم در (DIT)

content

...

ادامه

سیستم PCB

content

...

ادامه

دانشگاه زاول © 2019