رویدادهای موسسه تحصیلات عالی زاول

نقش پوهنتون در اهداف انکشاف پایدار

2019-12-25

به اطلاع تمام علاقه مندان محترم رسانیده میشود اینکه قرار است سمینار علمی تحت عنوان نقش پوهنتون در اهداف انکشاف پایدار به تاریخ (5) جدی ساعت 10 الی 12 ظهر ازجانب وزارت اقتصاد به همکاری موسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردد. مکان تالار کنفرانس های موسسه تحصیلات عالی زاول.