رویدادهای موسسه تحصیلات عالی زاول

سمینار علمی تحت عنوان ارزش تجارت الکترونیکی

2019-11-12

قرار است روز پنج شنبه مورخ 98/8/23 سمینار علمی تحت عنوان ارزش تجارت الکترونکی توسط استاد نوروزعلی فرزام عضودیپارتمنت مالی وبانکی فاکولته اقتصاد این نهاد علمی دایرگردد،ورود علاقه مندان آزاد می باشد مکان تالار کنفرانسهای موسسه تحصیلات عالی زاول.