تاریخچه مؤسسه تحصیلات عالی زاول

موسسه تحصیلات عالی زاول به هدف بهبود کیفیت تحصیلات عالی و دسرتسی آسان و همگانی به تحصیلات عالی معیاری و ارزش محور، با رویکرد تعهد باوری و تخصص گرایی جهت تربیه کادرهای خلاق و توانا در سال ۱۳۹۱ آغاز به فعالیت نمود. مؤسسه تحصیلات عالی زاول طبق جواز رسمی شماره 73 تاریخ 20/10/1391 مقام وزارت محترم تحصیلات عالی و جواز شامره 44278 – D تاریخ 16 – 10 – 2012 اداره محترم
حمایه سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی ررسماً در افغانستان شناخته شده و فعالیت می‌نماید. این نهاد با ارایه خدمات تحصیلی – تحقیقی معیاری، نیروهای «دانا»، «توانا» و «کارآمد» را به جامعه تقدیم می‌کند. موسسه تحصیلات عالی زاول در ساختار تشکیلاتی خویش دارای معاونت‌های «علمی – تدریسی»، «امور محصلان» و «مالی و اداری» می‌باشد که هر کدام به شکل تخصصی امور موسسه را رهبری می‌کنند. موسسه تحصیلات عالی زاول، یکی از نهادهای تحصیلی با کیفیت در کشور بوده که با استفاده از
روش‌های نوین آموزشی و تحقیقاتی هم‌راه با کادر علمی مجرب، متخصص و متبحر و به همراه داشتن بیش از ۹ سال سابقه درخشان در زمینه آموزش و تحصیلات عالی، به تربیه کارگزاران و مدیران آینده کشور پرداخته و هفت دور فراغت موفقانه دانشجویان خویش را در مقطع لیسانس، در رشته‌های طب معالجوی، ستوماتولوژی، متمم لیسانس (بریجینگ)، کامپیوتر ساینس، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی جشن گرفته است.
رسالت موسسه تحصیلات عالی زاول این است که در کنار تربیت «متخصص» به تربیت «متفکر» و «مصلح اجتماعی» نیز بپردازد. این موسسه با بیش از ۱۵۰۰ دانشجو، فضای مناسب تحصیلی، کادر علمی توانا با درجه تحصیلی دوکتورا و ماستری توانسته است موفقانه با استفاده از روش‌های نوین آموزشی در رشته‌های فوق الذکر، آینده سازان کشور را تربیه کند. زیرا، زاول پابند به ”تعهد“ بوده و به تربیه نخبگان می‌پردازد.