برنامه ها

لیسانس

فاکولته متمم لیسانس ستوماتولوژی (سیستم بریجنگ)

مؤسسه تحصیلات عالی زاول در چوکات وظایف طبی خویش همواره در ایجاد سهولت ها برای تداوم کدر های اکادمیکی در کشور فعالیت نموده است، که این فعالیت در تمامی پروسه ها ضروری برای جامعه بشری بخصوص کشور عزیز ما افغانستان یک امر مبرم و ضروری بوده که چالش های کمبود متخصصین در این رشته را تا حد امکان مرفوع می سازد. دانشکدهمتمم ستوماتولوژی مؤسسه تحصیلات عالی زاول مطابق لوایح و معیارات وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1393 در چوکات این مؤسسه تأسیس گردیده است. نظام آموزشی حاکم در مؤسسه تحصیلات عالی زاول سیستم کریدت است و نصاب درسی پوهنحًی متمم لیسانس ستوماتولوژی (سیستم بریجنگ)نیز به همین اساس دارای 98 کریدت میباشد که شامل 77 کریدت تدریس در چهار سمستر و همچنان 21کریدت دوره ستاژ با آن اضافه میگردد. هر کریدیت ، مقدار يا ميزان مضموني است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري ۱۶ ساعت، عملي يا آزمايشگاهي ۳۲ ساعت و ستاژ ۴۸ ساعت، در طول يك سمستر تحصيلي، طبق برنامه مصوب شوراي علمی مؤسسه تحصیلات عالی زاول تدريس مي شود. دوره تحصیل در سیستم بریجینگ لیسانس متمم ستوماتولوژی دونیم سال است که در هر سال دو سمستر تحصیلی وجود دارد و سمستر آخری دوره ستاژ می باشد. یک سمستر متشکل از 16 هفته درسی است. مدت امتحانات نهایی در ختم هر سمستر 3 هفته می باشد. فاکولته متمم لیسانس ستوماتولوژی (سیستم بریجنگ) مؤسسه تحصیلات عالی زاول دارای چهار دیپارتمنت میباشد.

زمینه‌های تخصص

 • 1. دیپارتمنت پوهنتون شمول
 • دیپارتمنت علوم پایه
 • دیپارتمنت پارا کلینیک
 • دیپارتمنت کلینیک
 • شرایط پذیرش

  1. دانش‌آموزان واجدشرایط باید شهادت‌نامهٔ صنف‌دوازدهم را با تاییدی وزارت محترم معارف و یا مدرک ‌‌‌‌معادل آن را دارا‌ باشند.
  2. دانش‌آموزان باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند.

  هدف فاکولته متمم لیسانس ستوماتولوژی (سیستم بریجنگ ):

  سیستم بریجینگ به منظور تکمیل نمودن تحصیلات عالی در عین رشته تا سویه لیسانس و بالاتر از آن منحیث یک فعالیت ابتکاری و خلاقانه توسط مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی زاول اساس گذاشته شده است. کارکنان صحی بخش ستوماتولوژی که تحصیلات اختصاصی متوسط داشتند منحیث نرس یا تکنیشن دندان شناخته شده و در سطوح مختلف عرضه خدمات صحی فعالیت داشته اند. این اشخاص و افراد با وجود علاقمندی فراوان به ارتقای تحصیل و دانش شان این امکان را نداشتند تا در یک مؤسسه تحصیلات عالی در رشتۀ مربوطه جذب شده و مدارج عالی تری را کسب نمایند. یگانه راه رشد دانش برای آنها، ترک رشتۀ نرسنگ دندان و شمولیت در طب ستوماتولوژی بود تا داکتر دندان شوند که آنهم به ندرت امکان پذیر بود. موسسۀ تحصیلات عالی زاول در یک فعالیت ابتکاری، به این خواست آنها لبیک گفته و با حمایت وسیع وزارت محترم تحصیلات عالی، فاکولتۀ بریجنگ را اساس گذاشت تا این افراد بتوانند سطح دانش خود را در رشتۀ خودشان ارتقاء داده و در حال حاضر مدرک لیسانس را حاصل نمایند. البته این یک روزنه ایست برای کارکنان متوسط طبی تا در آینده بتوانند، مدارج تحصیلی مافوق لیسانس را نیز در رشتۀ خاص خودشان کسب نمایند بدون آنکه نیاز به تغییر مسلک داشته باشند. هدف پوهنحًی بریجنگ ستوماتولوژی آنست تا فارغان این پوهنحًی دانش علمی جدید را در مسلک مربوطه حاصل نموده، مهارت های تخنیکی لازم را کسب نموده، توانائی مدیریت امور صحی وقایوی و معالجوی را در بخش تکنیشن دندان بدست آورده، نورم های عالی اخلاقی لازمۀ طبابت را در برخورد انفرادی و اجتماعی داشته و مدرک لیسانس را با تمام امتیازات آن مطابق با ستندرد های قبول شدۀ وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان بدست آورند.

  دانشگاه زاول © 2019