برنامه ها

لیسانس

لیسانس در نرسینگ

زمینه‌های تخصص

پس از اتمام سمستر ششم، دانش‌آموزان می‌توانند دارای تخصص زیر باشند:

  1. انجینیری نرم‌افزار
  2. تکنولوژی‌معلوماتی

شرایط پذیرش

  1. دانش‌آموزان واجدشرایط باید شهادت‌نامهٔ صنف‌دوازدهم را با تاییدی وزارت محترم معارف و یا مدرک ‌‌‌‌معادل آن را دارا‌ باشند.
  2. دانش‌آموزان باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند.

دانشگاه زاول © 2019