برنامه های

لیسانس

ستوماتولوژی

دانشکده ستوماتولوژی در چوکات وظایف طبی خویش همواره در ایجاد سهولت ها برای تداوم کدر های اکادمیکی در کشور فعالیت مینماید، که این فعالیت در تمامی پروسه ها ضروریت برای جامعه بشری بخصوص کشور عزیز ما افغانستان یک امر مبرم و ضروری بوده که چالش های کمبود متخصصین در این رشته را تا حدی امکان مرفوع می سازد.دانشکده ستوماتولوژی مؤسسه تحصیلات عالی زاول مطابق به لوایح و معیارات وزارت تحصیلات عالی جمهور اسلامی افغانستان در سال 1393 در چوکات این مؤسسه تأسیس گردیده است.

زمینه‌های تخصص

 • دیپارتمنت پوهنتون شمول و السنه
 • دیپارتمنت علوم پایه یا
 • دیپارتمنت پارا کلینیک
 • دیپارتمنت کلینیک
 • پروگرام تحصیلی پوهنحًی ستوماتولوژی یا طب دندان:

  پروگرام فاکولته طب دندان(ستوماتولوژی) مؤسسه تحصیلات عالی زاول برای مدت پنج سال( ده سمستر ) به شمول دوره ستاژ میباشند.

 • هر سال تحصیلی شامل دو سمستر میباشد.
 • یک سمستر متشکل از 16 هفته میباشد.
 • یک ساعت لکچر (درس نظری ) 50 دقیقه ویک ساعت تطبیقات (درس عملی) 100 دقیقه میباشد.
 • یک ساعت لکچر یا دوساعت کار عملی یاسه ساعت ستاژ باهم مساوی میباشد.
 • مجموعه کریدت های دوره تحصیل 164کریدت است
 • مجموعه کریدت های دوره ستاژ 36 کریدت است.
 • مجموعه کریدت های دوره تحصیلی به شمول دوره ستاژ 200 کریدت میباشد.
 • مدت امتحانات نهایی در ختم هر سمستر 3 هفته میبا شد.
 • هدف فاکولته ستوماتولوژی:

  این پوهنحًی به تربیت دوکتوران متعهد در زمینه آموزش و خدمات ستوماتولوژی (طب دندان) مطابق با ستندرد های قبول شدۀ وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میپردازد. طوری که بتوانند در بخش طب دندان به عرضۀ خدمات باکیفیت صحی در جهت تامین سلامت بیماران، بهبود خدمات صحی و ارتقای ظرفیت خدمات دهی مراکز صحی، شفاخانه ها و کلینیک های صحی بپردازند.هدف پوهنحًی ستوماتولوژی آنست تا فارغان این پوهنحًی در طب دندان دانش علمی جدید را حاصل نموده، مهارت های تخنیکی لازم را کسب نموده، توانائی مدیریت امور صحی وقایوی و معالجوی را در بخش دندان بدست آورده و نورم های عالی اخلاقی لازمۀ طبابت را در برخورد انفرادی و اجتماعی داشته باشند. مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی زاول تلاش دارد تا در مدت شش سال که شامل ده سمستر تدریس و یک سال ستاژ میباشد محصلان با استفاده از نصاب درسی ستندرد و به روز شده و با تدریس عالی توسط استادان دارای تحصیلات عالی و مجرب، نه تنها به بلندترین سطح ستندرد های مسلکی آراسته شوند، بلکه بهترین آداب سلوکی و اخلاقی را نیز منحیث اعضای مؤثر جامعۀ طبابت برای ارائۀ خدمات با کیفیت صحی در بخش ستوماتولوژی کسب نمایند. فارغان این پوهنحًی باید توانائی آنرا داشته باشند تا در معاینه، تشخیص، تداوی، وقایه و بهبود صحت عامه در جامعه مؤثریت مسوولانه داشته و به دوام آموزش در طول زندگی متعهد باشند.

  دانشگاه زاول © 2019