بریجینگ نرسنگ( Post-RN BScN):


تعداد زیاد نرس های کشور مان که نقش کلیدی در عرضه خدمات صحی دارند فارغ التحصیل تعلیمات متوسط طبی اند. بنابرین نمیتوانند تحصیلات مداوم به سویه های ماستری و دوکتورا را تعقیب بکنند. درحالیکه ایجاد زمینه تحصیلات عالی به سویه های لیسانس و ماستری یکی از اهداف موسسه تحصیلات عالی زاول است. بنابرین تصمیم گرفت تا نرس های محترم را نیز جهت نیل به این هدف یاری رساند. موسسه تحصیلات عالی زاول یک پل ارتباطی بین انستیتوت های نمه عالی و تحصیلات عالی از نظر ادامه تحصیل برای این قشر باشد از مدت هفت ماه به اینسو بالای انکشاف نصاب تعلیمی جهت ارتقای سویه تحصیلی نرس های گرانقدر کشور به سویه لیسانس کار کرده و جواز رسمی فعالیت آنر ا در سال 1398 از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی بدست آورد.

هدف از راه اندازی این دوره تربیت نرس ها ، لابرانت ها ، قابله ها ، ستوماتولوگ ها و رادیولوژیست های متعهد و با استعداد با در نظر داشت معیارات قبول شده وزارت تحصیلات عالی به طوری که بتوانند خدمات نرسنگ کلینیکی لابراتواری ، رادیولوژی را در عرضه خدمات گسترده صحی در جهت تآمین صحت و سلامت بیماران ، ارتقا ظرفیت عرضه خدمات مراکزصحی ، شفاخانه ها و کلینیک های صحی تامین نمایند. هدف دیگر این برنامه بالا بردن سویه فارغان دوره های طب متوسطه به سطح لیسانس و افزایش توان وجایگاه علمی آنهاست. موسسه تحصیلات عالی زاول با در نظرداشت تمام معیارات وپالسی وزارت محترم تحصیلات عالی آماده خدمت گذاری برای جوانان افغانستان میباشد.

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک