بریجینگ ستوماتولوژی:


موسسه تحصیلات عالی زاول که با هدف ارتقاء سیستم آموزشی تحصیلات عالی طبی ، ارایه خدمات آموزشی معیاری در زمینه علوم طبی وتربیت نیروهای متخصص داخلی ، به منظور دستیابی هر چه بهتر به این هدف قصد راه اندازی دوره لیسانس ناپیوسته ( سیستم بریجینگ ) در بخش های زیر را روی دست گرفت. سیستم بریجینگ به منظور تکمیل نمودن تحصیلات عالی در عین رشته تا سویه لیسانس وبالاتر از آن .در سالهای قبل فاکولته طب ستوماتولوژی در کشور مان موجود نبود وتحصیلات در طب دندان صرف به سویه متوسط موجود بود که تعداد زیادی از دوکتوران ستوماتولوژی بدون راه یافتن به تحصیلات عالی با وجودیکه در خدمت مردم قرار دارند ، که با راه اندازی سیستم بریجینگ این معضله حل میگردد.

هدف از راه اندازی این دوره تربیت نرس ها ، لابرانت ها ، قابله ها ، ستوماتولوگ ها و رادیولوژیست های متعهد و با استعداد با در نظر داشت معیارات قبول شده وزارت تحصیلات عالی به طوری که بتوانند خدمات نرسنگ کلینیکی لابراتواری ، رادیولوژی را در عرضه خدمات گسترده صحی در جهت تآمین صحت و سلامت بیماران ، ارتقا ظرفیت عرضه خدمات مراکزصحی ، شفاخانه ها و کلینیک های صحی تامین نمایند. هدف دیگر این برنامه بالا بردن سویه فارغان دوره های طب متوسطه به سطح لیسانس و افزایش توان وجایگاه علمی آنهاست. موسسه تحصیلات عالی زاول با در نظرداشت تمام معیارات وپالسی وزارت محترم تحصیلات عالی آماده خدمت گذاری برای جوانان افغانستان میباشد.

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک