اعلام بست استادی برای دانشکده کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی زاول

اعلام بست استادی برای دانشکده کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی زاول

موسسه تحصیلات عالی زاول دانشکده کمپیوتر ساینس برای سال تحصیلی ۱۳۹۹

درمضامین های ذیل

گرافیک کمپیوتر

شبکه بیسم

معریفی به کمپیوتر

سیستم عامل

نرم افزار
به سویه لیسانس ْ ماستر و دکتورا استاد دایمی و قرارداری استخدام می نماید

شرایط کاندیدهای پست استادی:

حد اقل دارای سند لیسانس ماستری ویا دوکتورا
حد اقل دو سال تجربه تدریس در مضامین مربوطه را داشته باشد؛
شغل رسمی در ادارات دیگر نداشته باشد؛در صورت که استاد دایمی باشد برای استادان قراردادی مشکل نیست .
از طرف محکمه باصلاحیت کشور محکوم به حرمان از حقوق مدنی نباشد؛
با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشد؛
با برنامه های کامپیوتر در بخش های نتورک، سافتویر ْ دیتابیس ْ وغیره آشنایی کامل داشته باشد.

Apply Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *