معرفی دیپارتمنت های فاکولته بریجینگ

  • متمم لیسانس قابلگی
  • متمم لیسانس ستوماتولوژی
  • Post- RN BScN  ( متمم لیسانس نرسنگ )
  • متمم لیسانس فارمسی
  • متمم لیسانس تکنالوژی طبی
  • میدیکل انجنیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *